Xe chở cứu thương

Giá NY : 700.000.000 VND Giá bán : 690.000.000 VND Khuyến mãi : 0