Hyundai Sonata

Giá NY : 1.060.000.000 VND Giá bán : 999.000.000 VND Khuyến mãi : Trải sàn da, Thảm để chân.